Server ที่บ้านกูนิ่งสัดๆ

หลังจากหนีออกจาก Ubuntu อันกิน Resource เครื่องอย่างมากมาย มหาศาล Harddisk มีการเขียนอ่านตลอดเวลา ไฟกระพริบแดงรัวๆ ย้ายมาสู่การใช้ Fedora21 อย่างจริ »

กลับมาออนไลน์อีกครั้ง!!!

ปัญหารุมเร้ามากมาย กว่าจะได้ออนไลน์อีกครั้งเล่นเอาเหนื่อย ไหนจะหา OS ให้เหมาะกับเครื่อง ไหนจะย้าย Internet ไปค่ายใหม่ คิดว่าจะไม่ »

เว็บผมเอง....

เว็บนี้เปิดไว้บ่น แต่เว็บหลักคือ https://www.maimem.com อ่านว่า "ไม่เม้ม" โดเมนจดไว้ชาติกว่า ดู »

เอาแล้วไง!! Server กู !!! จู่ๆมันก็เดี้ยง

เอาแล้วไง!! Server กู !!! เหมือนมันกำลังจะพัง อุตส่าห์ประคบ ประหง๋มอย่างดี พักนี้ดับบ่อย จู่ๆก็ดับ Shell »